ค้นหา  
  SMK Engineering ltd., part.
เราเชี่ยวชาญเรื่องการควบคุมปั๊มน้ำ

ควบคุมปั๊มน้ำได้ทุกระบบเช่น Booster pump controller, Transfer pump controller, Submersible pump controller, VSD pump controller and Firepump controller.


Main Menu
Side Page
     
     ลิงค์เพื่อนบ้าน
     บทความ
     ลูกค้าอ้างอิง
     Download ชุดควบคุมปั๊มน้ำ

     Catalogue ฉบับย่อ

     การใช้งานแบบ star-delta

 สถิติวันนี้ 6 คน
 สถิติเมื่อวาน 96 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
201 คน
42456 คน
529088 คน
เริ่มเมื่อ 2011-01-10
 
 
 

Specialist in electronic pump controller such as Booster pump controller, Transfer pump controller, Submersible pump controller, VSD pump controller and Firepump controller. Able to design to meet your requirement.


T3-4x5/rf
Transfer pump controller
ควบคุมปั๊มน้ำ 3 ปั๊ม ระดับน้ำ 14 ก้าน

 

 
 • จำนวนปั๊มน้ำที่สามารถควบคุม (Transfer pump.controller) : 3 ปั๊ม
 • สั่งปิด solenoid valve เมื่อน้ำเต็มถัง
 • ก้านวัดระดับน้ำ (Electrode of ground tank) : 14 ก้าน
  • Board No.1
   • ก้านวัดระดับน้ำ ถังล่าง 4 ก้าน
   • ก้านวัดระดับน้ำ ถังบน 5 ก้าน
  • Board No.2
   • ก้านวัดระดับน้ำ ถังบน 5 ก้าน
 • แหล่งจ่ายไฟฟ้า รับกระแสไฟฟ้า 220v. (ต่อกับตำแหน่ง L/N)
 • ลักษณะวงจร สำหรับการเชื่อมต่อในตำแหน่งต่าง ๆ
  • Board No.1
   • input เป็นแบบ opto
    • OL 1, 2, 3 : Thermal overload ของ magnetic contactor ใช้ normally open (NO) หมายเลข 1, 2, 3 ตามตำแหน่งของปั๊มน้ำ
    • Auto1, 2 , 3 : Selector switch เป็นระบบ on-off-on (on=auto, off, on=manual) เป็นอินพุทที่สั่งให้ปั๊มทำงานอัตโนมัติ
    • Alarm reset : ใช้ push button switch (NO) ไม่ต้อง latch ค้าง
    • REF   : ต่อกับก้านวัดระดับอ้างอิง
    • d1 (ถังล่าง) : ต่อกับก้านวัดระดับ (electrode) หรือลูกลอย (float switch) ตำแหน่ง High level เมื่อระดับน้ำเต็ม จะส่ง output ออกมา
    • d2 (ถังล่าง) : ต่อกับก้านวัดระดับ (electrode) หรือลูกลอย (float switch) ตำแหน่ง Low level เมื่อระดับน้ำลดต่ำลง จะส่ง output ออกมา
    • d3 (ถังล่าง) : ต่อกับก้านวัดระดับ (electrode) หรือลูกลอย (float switch) ตำแหน่ง Stop เมื่อระดับน้ำน้อย จะส่ง output ออกมา (ปั๊มทั้งหมดหยุดทำงาน)
    • u1 (ถังบน1) : ต่อกับก้านวัดระดับ (electrode) หรือลูกลอย (float switch) ตำแหน่ง High level เมื่อระดับน้ำเต็มถัง จะส่ง output ออกมา
    • u2 (ถังบน1) : ต่อกับก้านวัดระดับ (electrode) หรือลูกลอย (float switch) ตำแหน่ง Stop เมื่อระดับน้ำเต็มถังในตำแหน่งที่กำหนด จะส่ง output ออกมา
    • u3 (ถังบน1) : ต่อกับก้านวัดระดับ (electrode) หรือลูกลอย (float switch) ตำแหน่ง Start เมื่อระดับน้ำลดต่ำลง จะส่ง output ออกมา (ปั๊มสลับการทำงาน)
    • u4 (ถังบน1) : ต่อกับก้านวัดระดับ (electrode) หรือลูกลอย (float switch) ตำแหน่ง Start เมื่อระดับน้ำน้อย จะส่ง output ออกมา (ทำงานทั้ง 2 ปั๊ม กรณีไม่ใช่ให้ต่อพ่วงกับ REF)
   • output เป็นแบบ relay
    • Pump1, 2  : ต่อกับ magnetic contactor ตามตำแหน่งของปั๊มน้ำ
    • horn : ต่อกับสัญญาณเสียง เพื่อส่งสณญานเตือน ดัง 2 วินาที หยุด 3 วินาที ต่อเนื่องกัน
    • L (ถังล่าง) : ต่อกับสัญญาณแสง เพื่อส่งสณญานเตือน (low level)
    • H (ถังล่าง) : ต่อกับสัญญาณแสง เพื่อส่งสณญานเตือน (high level)
    • L (ถังบน) : ต่อกับสัญญาณแสง เพื่อส่งสณญานเตือน (low level)
    • H (ถังบน) : ต่อกับสัญญาณแสง เพื่อส่งสณญานเตือน (high level)
  • Board No.2
   • input เป็นแบบ opto
    • REF   : ต่อกับก้านวัดระดับอ้างอิง
    • u1 (ถังบน2) : ต่อกับก้านวัดระดับ (electrode) หรือลูกลอย (float switch) ตำแหน่ง High level เมื่อระดับน้ำเต็มถัง จะส่ง output ออกมา
    • u2 (ถังบน2) : ต่อกับก้านวัดระดับ (electrode) หรือลูกลอย (float switch) ตำแหน่ง Stop เมื่อระดับน้ำเต็มถังในตำแหน่งที่กำหนด จะส่ง output ออกมา
    • u3 (ถังบน2) : ต่อกับก้านวัดระดับ (electrode) หรือลูกลอย (float switch) ตำแหน่ง Start เมื่อระดับน้ำลดต่ำลง จะส่ง output ออกมา (ปั๊มสลับการทำงาน)
    • u4 (ถังบน2) : ต่อกับก้านวัดระดับ (electrode) หรือลูกลอย (float switch) ตำแหน่ง Start เมื่อระดับน้ำน้อย จะส่ง output ออกมา (ทำงานทั้ง 2 ปั๊ม กรณีไม่ใช่ให้ต่อพ่วงกับ REF)
   • output เป็นแบบ relay
    • L (ถังบน) : ต่อกับสัญญาณแสง เพื่อส่งสณญานเตือน (low level)
    • H (ถังบน) : ต่อกับสัญญาณแสง เพื่อส่งสณญานเตือน (high level)
 • level detector
  • ออกแบบมาให้ใช้ได้ทั้งแบบก้านวัดระดับ (electrode) และลูกลอย (float switch)
  • ใช้แรงดันเพียง 12v. ไม่เป็นอันตรายเมื่อสัมผัส
  • เนื่องจากเป็นกระแสสลับ จึงไม่เกิดการสะสมของแก็ส Oและ  Hที่ขั้วของก้านวัดระัดับ
  • ตรวจเช็คสถานะของ electrode ได้ที่ U30(LM339), U31(LM339) ตามรูปด้านบน
Copyright (c) 2006 by SMK Engineering ltd., part.